<%@ Master language="C#" %> Kinderdagverblijf BAMBI vzw
Bambi tekening ingekleurd

 

     Groepsopvang "Kinderdagverblijf BAMBI vzw"


                 Inschrijvingen


VOORAF: Bambi geeft voorrang aan kinderen van ouders die door hun werk of het volgen van een opleiding hun kinderen overdag niet zelf kunnen opvangen. Ook als het om pedagogische of sociale redenen wenselijk is dat kinderen overdag opvang en begeleiding krijgen buiten het gezin. En bovendien aan kinderen van wie het broertje en/of zusje bij Bambi is. In principe is een opvang van minder dan twee dagen per week niet mogelijk. Occasionele opvang is niet voorzien.

DE TE VOLGEN WEG:

   Inschrijvingen op de reservatielijst (zo vroeg mogelijk!) vinden plaats tijdens een persoonlijk bezoek aan het kinderdagverblijf, na telefonische afspraak. Na de rondleiding en een gesprek met de verantwoordelijke ondertekenen de aanvragers een voorlopige inschrijving. Zij krijgen maximum 3 weken bedenktijd.

·   Voor het opmaken van het dossier wordt een waarborg van 200 euro gevraagd (100 euro voor een alleenstaande ouder, 50 euro voor ouders met een klein inkomen). Die waarborg wordt terugbetaald na de eerste facturatie. Als de afspraken zonder gegronde redenen worden geannuleerd wordt de waarborg als vergoeding van administratieve kosten beschouwd en niet terugbetaald.

·   Alleen de toestemming van de gedelegeerd bestuurder, mét duidelijke afspraak over de instapdatum en met vermelding van een inschrijvingsnummer garandeert de opvang van uw kindje bij Bambi.

·   De definitieve inschrijving gebeurt aan de hand van een inschrijvingsbundel. Deze dient te worden afgehaald uiterlijk 1 maand vóór de instapdatum, na telefonische afspraak met de verantwoordelijke. Deze bundel moet dan zo snel mogelijk worden terugbezorgd.

·   De ouder die het kind ten laste heeft vraagt één maand voor de instapdatum bij Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin) een “attest inkomenstarief” en een kindcode. Daartoe moet een profiel worden aangemaakt op de website van Opgroeien, na inloggen met de elektronische identiteitskaart in een e-ID-lezer of met een “token” (aan te vragen via Tax on Web). Zie zeker ook de pagina "Prijzen".

·   De dagprijs voor een volledige dag wordt aangerekend voor een opvang tussen 5.00 uur en 10.59 uur. Een halve dag geldt voor een opvang tot 4.59 uur. De dagprijs wordt jaarlijks aan de ouder(s) medegedeeld.

·   Voor elk kind wordt een individueel opnameplan opgesteld waarin de opvangdagen en –uren worden vastgelegd. Dit plan geldt in principe voor de ganse duur van de opvang en is bindend zowel voor de ouders als voor het kinderdagverblijf. De ouder(s) ondertekenen daartoe een Schriftelijke Overeenkomst. Overeenkomstig het Decreet Kinderopvang van de Vlaamse regering wordt het principe gehanteerd van “reserveren is betalen”. Ouders met een wisselend uurrooster kunnen afwijkende afspraken maken met de verantwoordelijke, ten minste een maand vooraf, maar ook bij wisselende opvang geldt het principe.

·   Bij de definitieve inschrijving worden “wendagen” afgesproken. Eén week vóór de instapdatum mag uw kindje komen wennen: eerst 1 uurtje samen met u, 1 à 2 dagen later mag u uw kindje brengen voor een halve dag.

·   Let op: De inschrijving wordt vernietigd als het kindje niet binnen de week na de afgesproken datum wordt aangeboden, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat en Bambi hiervan tijdig op de hoogte werd gebracht.

 In de praktijkDoelstellingenReglementInschrijvingenPrijzenVakantie/sluitingKind&GezinHome