<%@ Master language="C#" %> Kinderdagverblijf BAMBI vzw
Bambi tekening ingekleurd

 

     Groepsopvang "Kinderdagverblijf BAMBI vzw"


                 Prijzen


De prijs die u betaalt voor de opvang van uw kind(eren) is afhankelijk van de inkomsten van het gezin. Gewoonlijk is dat het gezamenlijk belastbaar inkomen voor de aftrekbare bestedingen op de meest recente belastingaanslag.

Bij het aanvragen (1 maand voor de opvang start) van de kindcode en het attest inkomenstarief via mijn.kindengezin.be (zie procedure op de website van Agentschap Opgroeien of in de brochure "Inkomenstarief voor Ouders" van Opgroeien) wordt de opvangprijs automatisch berekend. Wie zijn inkomsten niet wil bekendmaken kan dat aanduiden en krijgt dan een attest met het maximumtarief. Het attest inkomenstarief moet onmiddellijk aan Bambi worden bezorgd.

Wie geen belastingaanslag heeft kan alleen terecht bij de Opgroeien-lijn (078/150.100) op werkdagen van 8 tot 20 uur.

Bij een (echt)scheiding moeten beide ouders ELK een attest aanvragen!

De bijdrage wordt elk jaar op 1 januari opnieuw berekend. Dat gebeurt ook bij wijzigingen in de gezinssituatie of in het aantal kinderen. Dezelfde weg via mijn.kindengezin.be of via het telefoonnummer moet worden gevolgd.

Er zijn kortingen voorzien voor wie meer dan één kind ten laste heeft en voor meerlingen. Gezinnen in een moeilijke financiële situatie kunnen via het OCMW een "individueel verminderd tarief" aanvragen.

WAARBORG: bij inschrijving op de reservatielijst wordt een waarborg gevraagd van 200 euro (100 voor éénoudergezinnen). Die wordt terugbetaald na de eerste facturatie (normaal dus 1 maand na de start van de opvang.

TOESLAGEN:
er worden toeslagen berekend voor:
- verzorgingsproducten, luiers en afvalverwerking ervan: 2,50 euro voor een volle dag en 1,50 euro voor een halve dag opvang;
- administratiekosten: 3,00  euro per maand en per gezin;
- sanctionerend: 5,00 euro voor het te laat afhalen van het kind (na 18.00 uur) / 1,5% per maand bij laattijdige betaling van de facturen.
- duplicaten attesten e.d.m.: 3,00 euro.

Een belastingsaftrek is mogelijk via de fiscale attesten die tijdig worden bezorgd aan de ouders. Die vermelden de betaalde kosten voor de opvang, maar NIET de toeslagen.

 In de praktijkDoelstellingenReglementInschrijvingenPrijzenVakantie/sluitingKind&GezinHome