<%@ Master language="C#" %> Kinderdagverblijf BAMBI vzw
Bambi tekening ingekleurd

 

     Groepsopvang "Kinderdagverblijf BAMBI vzw"


Huishoudelijk Reglement: indeling en organisatie 


De kinderen zijn verdeeld over drie leefgroepen (maximum 14 gelijktijdig aanwezige kinderen):
    * baby's en kruipers:
tot 12 à 14 maanden;
    * lopers:
tot +/- 20 maanden;
    * peuters: tot 2,5 jaar.

Voor de overschakeling naar de volgende leeftijdsgroep wordt er rekening gehouden met
    * de psychomotorische ontwikkeling van het kind (bijvoorbeeld: kunnen lopen);
    * de sociaal-pedagogische aspecten (bijvoorbeeld: kunnen samen spelen);
    * de beschikbare plaats.

Voor de te volgen procedure bij inschrijving, zie de pagina "Inschrijvingen".

Bambi is niet verplicht een kind op te vangen buiten de vooraf afgesproken dagen en uren, vastgelegd in het "opnameschema". Ouders hebben recht op een aantal "gerechtvaardigde afwezigheden". Zie details op de betreffende pagina.

De ouders hebben vrije toegang tot de leefgroep waar hun kind verblijft, voor zover de opvang verder vlot kan verlopen. De kinderen hoeven echter hun slaap of hun maaltijd niet te onderbreken om naar huis te gaan.

Afwezigheden worden telefonisch gemeld voor 9.00 uur. Ouders zijn 's avonds ten laatste om 17.55 uur aanwezig om hun kindje af te halen. Herhaald laattijdig afhalen zonder dwingende redenen wordt gesanctioneerd met een toeslag.

De momenten van brengen en afhalen zijn geschikte gelegenheden om informatie uit te wisselen en kort te informeren naar het wedervaren van het kind tijdens de afgelopen dag. Bij inschrijving geven de ouders aan wie het kind mag afhalen. Elke wijziging hiervan dient onmiddellijk telefonisch of schriftelijk te worden gemeld. Bij echtscheiding van de ouders en wanneer er nog geen afspraak is over het hoederecht, worden er sluitende (schriftelijke!) afspraken gemaakt met de beide ouders, waarbij Bambi een neutrale houding zal aannemen.

DoelstellingenReglementInschrijvingenPrijzenVakantie/sluitingKind&GezinIn de praktijkHome