<%@ Master language="C#" %> Kinderdagverblijf BAMBI vzw
Bambi tekening ingekleurd

 

    Groepsopvang "Kinderdagverblijf BAMBI vzw"


Huishoudelijk Reglement: ziekte / medicatie / vaccinaties


ZIEKTE:
Het zal wel eens gebeuren dat een kindje ziek is. Het spreekt vanzelf dat een ziek kind niet thuis hoort in een kinderdagverblijf.

In bepaalde gevallen kan een niet ernstig ziek kind worden opgenomen, na overleg met de behandelende arts en de verantwoordelijke. In geval van betwisting heeft de verantwoordelijke het laatste woord, rekening houdend met de extra belasting van de dienst en het besmettingsgevaar. Zoek dus steeds iemand bij wie u met een ziek kind terecht kunt en zorg dat u bereikbaar bent.

Symptomen die aanleiding kunnen geven tot weigeren: diarree, braken, ademhalingsmoeilijkheden, koorts boven 38,2°C, huiduitslag in combinatie met koorts, mondzweren... Bambi hanteert de "infectieklapper" van Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin).

Bij sommige ziekten kan het nodig zijn om extra maatregelen te treffen om kinderen die in contact kwamen met een besmet kind te beschermen. In dat geval wordt een brief met de ouders meegegeven voor de behandelende arts. Ouders worden geacht zo spoedig mogelijk Bambi te verwittigen.

Als een kind tijdens de opvang ziek wordt of een ongeval krijgt, dan zal het kinderdagverblijf altijd eerst de ouders verwittigen. Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn zal het kinderdagverblijf de huisarts raadplegen. In noodgevallen worden de eerste zorgen toegediend en zo nodig de hulpdiensten opgeroepen.

DOKTERSONDERZOEK: Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) heeft in 2007 beslist dat kinderdagverblijven niet langer zelf medische onderzoeken mogen organiseren. U kunt met uw kinderen terecht bij de huisarts, een kinderarts of de voorzieningen van Opgroeien (Kind en Gezin) zelf.

MEDICATIE:
In principe wordt er in het kinderdagverblijf geen medicatie toegediend. Een behandeling die 's ochtends en 's avonds kan worden toegediend door de ouders is een goed alternatief.

Soms zal uw kind toch tijdens de opvangperiode medicatie moeten nemen. Dit kan echter alleen op medisch voorschrift en met vermelding van de behandelende arts, de naam van het kind, de naam van het geneesmiddel, de dosering en wijze van toedienen evenals de duur van de behandeling en de wijze van bewaren.

VACCINATIES:
In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen polyomyelitis (kinderverlamming) verplicht. Het is echter in het belang van elk kind dat het kinderdagverblijf sterk aanbeveelt om elk jong kind te vaccineren volgens het schema van de Hoge Gezondheidsraad, gehanteerd door Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin).

Tevens is er het gevaar van onvoldoende immuniteit voor difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking door haemophilus influenza B, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging door meningococcen C, mazelen, bof, rode hond en hepatitis B. Deze ziekten kunnen ernstige verwikkelingen hebben. Een niet-gevaccineerd kind kan tijdelijk drager zijn van één van deze ziekten en mogelijk jonge zuigelingen die nog niet werden gevaccineerd of niet-immune personen (zoals zwangere vrouwen) besmetten. De vaccinaties kunnen door de eigen arts gebeuren of op een preventie consultatiebureau van Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin).

 Voor al uw vragen of voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij de verantwoordelijke van Bambi.

DoelstellingenReglementInschrijvingenPrijzenVakantie/sluitingKind&GezinIn de praktijkHome