<%@ Master language="C#" %> Kinderdagverblijf BAMBI vzw
Bambi tekening ingekleurd

 

    Groepsopvang "Kinderdagverblijf BAMBI vzw"


Huishoudelijk Reglement: gerechtvaardigde afwezigheden


Het Decreet Kinderopvang gaat uit van een aantal principes. Eén daarvan is het zo efficiënt mogelijk gebruiken van alle beschikbare plaatsen in de opvang. Daarom wordt voortaan de regel "reserveren is betalen" gehanteerd.

Dat heeft een aantal gevolgen. Zo krijgt elk kind per jaar een aantal "gerechtvaardigde afwezigheidsdagen" toegekend, afhankelijk van het aantal dagen opvang en het aantal maanden aanwezigheid. De basis van de berekening is: 18 dagen (of 36 dagdelen = halve dagen) per jaar voor een kind dat voltijds vijf dagen per week wordt opgevangen.

Een voorbeeld? een kindje dat in augustus start en dus normaal nog 5 maanden zal komen gedurende 3 dagen per week heeft recht op 12 dagdelen ( = 6 dagen). Bambi hanteert een volledig berekende tabel die wordt opgenomen in het gedrukte Huishoudelijk Reglement dat de ouders bij de inschrijving ontvangen.

MAAR! de "gerechtvaardigde afwezigheidsdagen" zijn INCLUSIEF afwezigheden wegens ziekte en de vakantie- en snipperdagen van de ouders buiten de normale vakantie- en sluitingsdagen van Bambi.

Dat betekent concreet dat de normale dagprijs zal worden berekend voor elke afwezigheidsdag die het aantal toegekende gerechtvaardigde afwezigheidsdagen overschrijdt. Met andere woorden: als het pakketje is opgebruikt worden afwezigheidsdagen betaald.

DoelstellingenReglementInschrijvingenPrijzenVakantie/sluitingKind&GezinIn de praktijkHome